ԱԺ լրացուցիչ ընտրություններ – Ընդհանուր


 

 Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կազմերը

 


  

ԿԸՀ-ում հավատարմագրված ԶԼՄ-ներ

 

ԿԸՀ-ում հավատարմագրված տեղական դիտորդներ

 


 

 Մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված թեկնածուները

 


 

Ընտրական տեղամասերը և տեղամասային կենտրոնները

 


 

 Տեղեկատվություն քարոզչական պաստառներ փակցնելու համար համայնքում առանձնացված անվճար տեղերի վերաբերյալ

 


 

 Տեղեկատվություն անվճար հիմունքներով տրամադրվող դահլիճների և այլ շինությունների վերաբերյալ

 


 

 Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների (կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` Ստեփանակերտի տեղական գանձապետական բաժանմունք`          915013004014 


 

 


         

       Ընտրությունների  նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ