ԱՀ ԿԸՀ 2019 թվականի փետրվարի 18-ի հերթական նիստի (ժամը 12.00) օրակարգը

14.02.2019

     1. Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի գործունեության հիմնական միջոցառումների ծրագրի հաստատման մասին

 

Զեկուցող` Ս.Արզումանյան

ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ

 

 

 

     2. Ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական մի շարք ակտեր ընդունելու մասին

 

     1)  Նախաձեռնող խումբ կազմավորելու և նախաձեռնող խմբի գործունեության կարգը, նախաձեռնող խումբ կազմավորելու և նախաձեռնող խմբի լիազոր ներկայացուցիչ նշանակելու վերաբերյալ որոշման և քաղաքացիական նախաձեռնության անդամին ու լիազոր ներկայացուցչին տրվող վկայականների ձևերը սահմանելու մասին

 

     2) Ստորագրությունների հավաքման կարգը, ստորագրությունների ձևաթերթիկի և տեղում ստորագրությունների հավաքմանը միանալու վերաբերյալ նոտարական կարգով տրված հայտարարության ձևերը  սահմանելու մասին

 

     3) Ստորագրությունների վավերականության հաստատման կարգը սահմանելու մասին

 

Զեկուցող` Ս.Արզումանյան

ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահԼՂՀ  ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔՆԵՐ


ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ