Արդյունքներ


 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2017Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 20-Ի ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՆ՝ ԸՍՏ ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ 

 

 
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ