(Հայերեն) Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի հոկտեմբերի 16-ին կայացած արտահերթ նիստի վերաբերյալ

16.10.2019

Извините, пока нет перевода…

ВЫБОРЫ

НАБЛЮДАТЕЛИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

МАТЕРИАЛЫ