(Հայերեն) Արցախի Հանրապետության Մարտունու տարածքային ընտրական հանձնաժողովի կազմի փոփոխության վերաբերյալ

22.07.2019

Извините, пока нет перевода…

ВЫБОРЫ

НАБЛЮДАТЕЛИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

МАТЕРИАЛЫ