(Հայերեն) Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտի և Շահումյանի տարածքային ընտրական հանձնաժողովների կազմերի փոփոխությունների վերաբերյալ

23.01.2020

Извините, пока нет перевода…

ВЫБОРЫ

НАБЛЮДАТЕЛИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

МАТЕРИАЛЫ