(Հայերեն) Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի տարածքային ընտրական հանձնաժողովի կազմի փոփոխության վերաբերյալ

06.11.2019

Извините, пока нет перевода…

ВЫБОРЫ

НАБЛЮДАТЕЛИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

МАТЕРИАЛЫ