Գրանցված թեկնածուներ


 

Համայնքի ղեկավարի թեկնածուներ

 

Ասկերան                                                      Մարտունի

Մարտակերտ                                             Քաշաթաղ

 

 Համայնքի ավագանու անդամի թեկնածուներ

 

Մարտունի                                                  Քաշաթաղ

 

 

 
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ