Գրանցված թեկնածուներ


 

Համայնքի ղեկավարի թեկնածուներ

 

Ստեփանակերտ                                                          Մարտակերտ 
Հադրութ                                                                         Մարտունի
Շուշի                                                                               Քաշաթաղ
Ասկերան                                                                        Շահումյան 

 

 Համայնքի ավագանու անդամի թեկնածուներ

 

Ստեփանակերտ                                                           Մարտակերտ
Հադրութ                                                                          Մարտունի
Շուշի                                                                                Քաշաթաղ
Ասկերան                                                                         Շահումյան 

 ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ