Ընդհանուր


 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կազմերը

 

Ստեփանակերտ                                                                 Մարտակերտ
Հադրութ                                                                                Մարտունի
Շուշի                                                                                      Քաշաթաղ
Ասկերան                                                                               Շահումյան

 


 

ԿԸՀ-ում հավատարմագրված ԶԼՄ-ներ

 


 

 Ընտրական տեղամասերը և տեղամասային կենտրոնները

 


 

Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` Ստեփանակերտի տեղական գանձապետական բաժանմունք` 915013004014 

 


 Տեղական  ինքնակառավարման մարմինների թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

 

.Թեկնածուի գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը
.Թեկնածուի գույքի եվ եկամուտների հայտարարագրի էլեկտրոնային ձևաթուղթը
.Նախընտրական հիմնադրամ կատարված մուծումների և դրանց օգտագործման հայտարարագրի էլեկտրոնային ձևաթուղթը

 


 

  Ընտրության նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցերը (հերթական / արտահերթ)

 

  

 ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ