Ընդհանուր


 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կազմերը

 

Ասկերան                                                                 Մարտունի

Մարտակերտ                                                        Քաշաթաղ 

 


 

Ընտրական տեղամասերը և տեղամասային կենտրոնները

 


 

Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` Ստեփանակերտի տեղական գանձապետական բաժանմունք` 915013004014

 


 

Տեղական  ինքնակառավարման մարմինների թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

 

.Թեկնածուի գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը 

.Թեկնածուի գույքի եվ եկամուտների հայտարարագրի էլեկտրոնային ձևաթուղթը

.Նախընտրական հիմնադրամ կատարված մուծումների և դրանց օգտագործման հայտարարագրի էլեկտրոնային ձևաթուղթը

 


 

Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների  ժամանակացույցը

 
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ