Ընդհանուր


 

ՆԱԽԱԳԻԾ

 


 

Հանրաքվեի տեղամասային հանձնաժողովների կազմերը

 

Թիվ 1 ընտրատարածք                                                      Թիվ  7 ընտրատարածք

Թիվ 2 ընտրատարածք                                                      Թիվ  8 ընտրատարածք

Թիվ 3 ընտրատարածք                                                      Թիվ  9 ընտրատարածք

Թիվ 4 ընտրատարածք                                                      Թիվ 10 ընտրատարածք

Թիվ 5 ընտրատարածք                                                      Թիվ  11 ընտրատարածք

Թիվ 6 ընտրատարածք                                                      Երևան 1 ընտրական տեղամաս      

              Քրեակատարողական հիմնարկ

 


 

ԿԸՀ-ում հավատարմագրված ԶԼՄ-ներ

 


 

Հանրաքվեի տեղամասերը և տեղամասային կենտրոնները

 


 

Տեղեկատվություն քարոզչական պաստառներ փակցնելու համար համայնքներում առանձնացված տեղերի վերաբերյալ

 

Ստեփանակերտ                                        Մարտակերտ
Հադրութ                                                      Մարտունի
Շուշի                                                            Քաշաթաղ
Ասկերան                                                     Շահումյան

 


 

Տեղեկատվություն անվճար հիմունքներով տրամադրվող դահլիճների և այլ շինությունների վերաբերյա

 

Ստեփանակերտ                                        Մարտակերտ 
Հադրութ                                                      Մարտունի
Շուշի                                                            Քաշաթաղ
Ասկերան                                                     Շահումյան

 


 

Հանրաքվեի քարոզչության ֆինանսավորման հիմնադրամ կատարված մուծումների և դրանց օգտագործման հայտարարագրի էլեկտրոնային ձևաթուղթը

 


 

Հանրաքվեի նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը

 
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ