Ընդհանուր


 

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կազմերը

 

Մարտակերտի շրջան

Մարտունու շրջան

 

 


 

ԿԸՀ-ում հավատարմագրված ԶԼՄ-ներ

 

ՍԻՎԻԼՆԵԹ լրատվական կայք

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱՌԱԴԻՈԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ

ԱԶԱՏ ԱՐՑԱԽ ԹԵՐԹ ՓԲԸ

ԱՊԱՌԱԺ ԹԵՐԹ 

ԱՐՑԱԽՊՐԵՍ լրատվական գործակալություն

ՋՐԱԲԵՐԴ պաշտոնաթերթ

 


 

ԿԸՀ-ում հավատարմագրված դիտորդներ

 


 

Ընտրողների թիվն ըստ ԱՀ ոստիկանության 

 

առ 01. 09. 2022թ.

առ 29. 09. 2022թ.

 


 

Տեղեկատվություն քարոզչական պաստառներ փակցնելու համար համայնքներում առանձնացված անվճար տեղերի վերաբերյալ

 

Մարտակերտի շրջան

Մարտունու շրջան

 


 

Ընտրական տեղամասերը և տեղամասային կենտրոնները

 


 

Տեղեկատվություն անվճար հիմունքներով տրամադրվող դահլիճների և այլ

 

Մարտակերտի շրջան

Մարտունու շրջան

 


 

Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների ընտրական գրավի մուծման հաշվեհամար` կենտրոնական գանձապետարան` 915013004014 

 

 


 

Տեղական  ինքնակառավարման մարմինների թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

 

 

.Թեկնածուի գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը

 

.Նախընտրական հիմնադրամ կատարված մուծումների և դրանց օգտագործման հայտարարագրի էլեկտրոնային ձևաթուղթը

 

 


 

 Ընտրությյունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույց

 

 

 

 
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ