Ընդհանուր


 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կազմերը

 

Թիվ 1 ընտրատարածք                                                      Թիվ  7 ընտրատարածք

Թիվ 2 ընտրատարածք                                                      Թիվ  8 ընտրատարածք

Թիվ 3 ընտրատարածք                                                      Թիվ  9 ընտրատարածք

Թիվ 4 ընտրատարածք                                                      Թիվ 10 ընտրատարածք

Թիվ 5 ընտրատարածք                                                      Թիվ  11 ընտրատարածք

Թիվ 6 ընտրատարածք                                            Երևան 1 ընտրական տեղամաս  

   Քրեակատարողական հիմնարկ                

  


  

 ԿԸՀ-ում հավատարմագրված ԶԼՄ-ներ

 


  

Համամասնական ընտրակարգով առաջադրված կուսակցությունների ընտրական ցուցակները

Մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված թեկնածուները

 


 

Ընտրական տեղամասերը և տեղամասային կենտրոնները

 


 

Նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում նախընտրական քարոզչության համար տրամադրվող վճարովի եթերաժամի սակագները  

 


 

Տեղեկատվություն քարոզչական պաստառներ փակցնելու համար համայնքներում առանձնացված անվճար տեղերի վերաբերյալ 

 

Ստեփանակերտ                                                       Մարտակերտ  
Հադրութ                                                                   Մարտունի
Շուշի                                                                        Քաշաթաղ
Ասկերան                                                                   Շահումյան                                                                

 

 


 

Տեղեկատվություն անվճար հիմունքներով տրամադրվող դահլիճների և այլ շինությունների վերաբերյալ

 

Ստեփանակերտ                                                                                                   Մարտակերտ
Հադրութ                                                                                                                   Մարտունի
Շուշի                                                                                                                         Շահումյան
Ասկերան                                                                                                                  Քաշաթաղ
 
 

 

Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների (կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` Ստեփանակերտի տեղական գանձապետական բաժանմունք` 915013004014

 


 

Համամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

 

 


 

Մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

 

 


 

Ընտրության նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը

 

 
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ