ԼՂՀ ԿԸՀ 2014 թվականի դեկտեմբերի 13-ի արտահերթ նիստի (ժամը 11.00) օրակարգը

22.12.2014

 Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական

ընտրական հանձնաժողովի արտահերթ նիստի

 

 

22 դեկտեմբերի, 2014թ.                                                                      ժամը 11.00

 

ք.Ստեփանակերտ

 

 

  1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Ճարտար քաղաքային համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման մասին

 

Զեկուցող` Ս. Արզումանյան,

ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ

 

 

  1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Գիշի համայնքի   ղեկավարի արտահերթ ընտրության  նախապատրաստման և անցկացման մասին

 

Զեկուցող` Ռ. Նազարյան,

ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար

 

 

 Օրակարգը կազմեց`                               Ռ. ՆԱԶԱՐՅԱՆ

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ