Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերթ նիստի…

30.08.2013

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

արտահերթ նիստի

 

 

30 օգոստոսի, 2013թ.                                                                 Ժամը 11.00

ք.Ստեփանակերտ

 

 

  1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մի շարք համայնքներում համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների արտահերթ ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման մասին

Զեկուցող` Ս.Արզումանյան, 
ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ

 

 

Օրակարգը կազմեց`                                                                         Ռ. ՆԱԶԱՐՅԱՆ

 

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ