Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հերթական նիստի օրակարգ

15.08.2013

15 օգոստոսի, 2013թ.                                                                                                                                                                                                                                                                             Ժամը11.00

 

ք.Ստեփանակերտ

 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մի շարք համայնքներում համայնքների ղեկավարների և ավագանու անդամների հերթական ընտրությունների նախապատրաստման  և անցկացման հիմնական  միջոցառումների  մասին

Զեկուցող` Ս.Արզումանյան, 
ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ

 

 

2. Ընտրական հանձնաժողովի անդամության թեկնածուների համար մասնագիտական դասընթացներ կազմակերպելու և անդամներին որակավորումներ շնորհելու կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2010 թվականի հունվարի 22-ի N 79/281-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու  մասին

Զեկուցող` Ս.Արզումանյան, 
ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ

 

 

3.Տեղեկատվություն` ընտրական հանձնաժողովների անդամների, անդամության թեկնածուների համար ԼՂՀ շրջաններում մասնագիտական դասընթացների կազմակերպման նախապատրաստական աշխատանքների  ընթացքի վերաբերյալ

Զեկուցող` Ե.Արզումանյան, 
ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ

 

 

4. Տեղեկատվություն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2013թվականի աշխատանքային պլանի համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի և Մարտունու տարածքային ընտրական հանձնաժողովներում փաստաթղթերի հետ տարվող աշխատանքի դրվածքի ստուգման նպատակով իրականացված ստուգայցի արդյունքների մասին

                                                                                    Զեկուցող` Ռ. Նազարյան, 
ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար

 

 

 

 

 

Օրակարգը կազմեց`                                       Ռ. ՆԱԶԱՐՅԱՆ

                                                        

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ