23 դեկտեմբերի 2012թ. (լրացուցիչ)


vbor

 

Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը

 

Ընտրատարածքների նկարագիրը

map

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` կենտրոնական գանձապետարան 9 1 5 0 1 3 0 0 4 0 1 4

 

Ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուի գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը

 

ԱԺ մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորության թեկնածուներ

 

Նախընտրական քարոզչության համար տրամադրվող վճարովի եթերաժամի սակագները

 

Տեղեկատվություն անվճար հիմունքներով տրամադրվող դահլիճների և այլ շինությունների գտնվելու տեղի վերաբերյալ

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կազմերը

 

ԼՂՀ ԱԺ մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորության թեկնածուների նախընտրական հիմնադրամ կատարած մուծումների և դրանց օգտագործման վերաբերյալ հայտարարագիրը

 

Առուստամյան Վարդան Արամայիսի

 

Մինասյան Նելսոն Իվանի

 

Սաֆարյան Հրանտ Ռաֆիկի

 

 

Տեղեկություն ընտրությունների ընթացքի վերաբերյալ

 

հ/հ Ընտրատարածքի թիվը Ընտրողների թիվը ըստ ցուցակի Ժամը 12.00 Ժամը 15.00 Ժամը 18.00 Ժամը 21.00 Արդյունքները
Քվեարկ. թիվը % Քվեարկ. թիվը % Քվեարկ. թիվը % Քվեարկ. թիվը % Քվեարկ. թիվը %
1 10 5524 812 14.70 2629 47.59 3305 59.83 3723 67.40    
2 15 6340 915 14.43 2181 34.40 3179 50.14 4520 71.29    
  Ընդամենը 11864 1727 14.56 4810 40.54 6484 54.65 8243 69.48 0 0.00

 

 

Տեղեկություն ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ

 

 
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ