11 օգոստոսի 2002թ.


ԼՂՀ Ազգային ժողովի 2002թ. ապրիլի 30-ի որոշմամբ ԼՂՀ նախագահի հերթական ընտրության օր է նշանակվել 2002թ. օգոստոսի 11-ը։
 Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ԼՂՀ նախագահի թեկնածուներ գրանցեց՝
Գրիգորի Սերգեյի Աֆանասյանին - <<Միասնություն>>  հասարակական- քաղաքական կազմակերպության համանախագահ, առաջադրվել է նույն կազմակերպության կողմից,
Արթուր Բաբկենի Թովմասյանին - Արցախի պետական համալսարանի դոցենտ, առաջադրվել է քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով,
Ալբերտ Արմենակի Ղազարյանին - ԼՂ քրիստոնեա – դեմոկրատական
կուսակցության նախագահ, առաջադրվել է նույն կուսակցության կողմից,
Արկադի Արշավիրի Ղուկասյանին - ԼՂՀ գործող նախագահ, առաջադրվել է քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով։

Համաձայն շրջանային (քաղաքային) և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կողմից ներկայացրած արձանագրությունների՝ ԼՂՀ նախագահի հերթական ընտրության քվեարկության արդյունքները հետևյալն են.

 

ԱՄՓՈՓ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ընտրողների ընդհանուր թիվն ըստ ցուցակի

Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած ընտրողների թիվը

%

Յուրաքանչյուր թեկնածուի օգտին տրված ձայների թիվը

Ընդամենը՝ կողմ ձայների թիվը

Աֆանասյան Գրիգորի Սերգեյի

Թովմասյան Արթուր Բաբկենի

Ղազարյան Ալբերտ Արմենակի

Ղուկասյան Արկադի Արշավիրի

85523

64736

75,7

763

1,26%

4637

7,67%

1271

2,1%

53746

88,95%

60417

Ամփոփելով ԼՂՀ նախագահի ընտրության վերջնական արդյունքները՝ ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ԼՂՀ նախագահ ընտրված համարեց Արկադի Արշավիրի Ղուկասյանին։

 
 

 

 
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ