19 հուլիսի 2012թ.


2012թ. հուլիսի 19-ի ԼՂՀ նախագահի հերթական՝ 5-րդ ընտրության քվեարկության արդյունքները
 

ԱՄՓՈՓ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

 

ԼՂՀ  ԿԸՀ  ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ  ԿԵՆՏՐՈՆ

 

ԼՂՀ Նախագահի ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը

 

Նախընտրական քարոզչության համար տրամադրվող վճարովի եթերաժամի սակագները

 

Տեղեկատվություն անվճար հիմունքներով տրամադրվող դահլիճների և այլ շինությունների գտնվելու տեղի վերաբերյալ
 
 

 Տեղեկատվություն քարոզչական տպագիր նյութեր փակցնելու համար համայնքներում առանձնացված անվճար տեղերի գտնվելու վերաբերյալ

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի թեկնածուների կենսագրությունները

 

Դիտորդական առաքելություն իրականացնող միջազգային կազմակերպություններ

 

Դիտորդական առաքելություն իրականացնող տեղական կազմակերպություններ

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կազմերը

 

Տեղամասային կենտրոնները և դրանց գտնվելու վայրերը

 

Տեղեկատվություն ԼՂՀ Նախագահի ընտրությունների ընթացքի վերաբերյալ

հ/հ Շրջան (քաղաք) Ընտրողների թիվը՝ (ներառյալ լրացուցիչ ցուցակները) Ժամը 12.00 Ժամը 15.00 Ժամը 18.00 Ժամը 21.00 Արդյունքները
Քվեարկ. թիվը % Քվեարկ. թիվը % Քվեարկ. թիվը % Քվեարկ. թիվը % Քվեարկ. թիվը %
1 Ստեփանակերտ 36631 8070 22.03 16230 44.31 21168 57.79 25054 68.40    
2 Ասկերան 11599 3953 34.08 6969 60.08 8377 72.22 9264 79.87    
3 Հադրութ 8627 2834 32.85 5346 61.97 6392 74.09 7136 82.72    
4 Մարտակերտ 13181 4027 30.55 7457 56.57 8968 68.04 9904 75.14    
5 Մարտունի 17165 3906 22.76 7464 43.48 9899 57.67 12069 70.31    
6 Շահումյան 1775 670 37.75 1132 63.77 1408 79.32 1533 86.37    
7 Շուշի 3609 1043 28.90 1921 53.23 2352 65.17 2670 73.98    
8 Քաշաթաղ 6070 1306 21.52 2673 44.04 3803 62.65 4701 77.45    
9 Երևան 533 99 18.57 276 51.78 398 74.67 492 92.31    
  Ընդամենը 99190 25908 26.12 49468 49.87 62765 63.28 72823 73.42 0 0.00

 Տեղեկատվություն ԼՂՀ Նախագահի ընտրությունների նախնական արդյունքների վերաբերյալ

 

 Տեղեկատվություն ԼՂՀ Նախագահի ընտրությունների վերջնական արդյունքների վերաբերյալ

 

 
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ