18 սեպտեմբերի 2011թ.


2011թ. սեպտեմբերի 18-ին  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում անցկացվել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական 5-րդ ընտրությունները:Հանրապետության 227 համայնքներից 148-ում անցկացվեցին համայնքի ղեկավարի, 206-ում համայնքի ավագանու անդամնների ընտրություններ:
18 համայնքներում ընտրություններ չանցկացվեցին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամկետը չլրանալու պատճառով:
Ինքնաառաջադրվեցին համայնքի ղեկավարի 213 և ավագանու անդամի 1215թեկնածուներ:
Հանրապետության 93243 ընտրողներից քվեարկությանը մասնակցեցին 54697 մարդ կամ  նրանց 58,66%-ը  ՏԻՄ ընտրությունների արդյունքներով ընտրվեցին 142 համայնքի ղեկավարներ և 1072 ավագանու անդամններ:
Ստեփանակերտի համայնքի ղեկավարի` քաղաքապետի թեկնածուների օգտին քվեարկած ընտրողների թիվը կազմել է.
                         Աղաբեկյան Էդուարդ   -   3731  կամ   24,36%
                         Գրիգորյան Սուրեն        -  9581  կամ   62,57%
                         Հասրաթյան Մարատ    -  2001   կամ   13,07%
Ստեփանակերտի  քաղաքապետ է ընտրվել Սուրեն Ալեքսանդրի Գրիգորյանը:

 

ԱՄՓՈՓ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

 

2011թ. սեպտեմբերի 18-ին ԼՂՀ ՏԻՄ ընտրությունների արդյունքում ընտրված համայնքի ավագանու անդամների վերաբերյալ

 

 

ԱՄՓՈՓ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

 

2011թ. սեպտեմբերի 18-ին ԼՂՀ ՏԻՄ ընտրությունների արդյունքում ընտրված համայնքի ղեկավարների վերաբերյալ

 

ԱՄՓՈՓ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

 

 

2011թ. հոկտեմբերի 30-ին ԼՂՀ ՏԻՄ նոր ընտրությունների արդյունքում ընտրված համայնքի ավագանու անդամների վերաբերյալ

 

 

ԱՄՓՈՓ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

 

2011թ. հոկտեմբերի 30-ին ԼՂՀ ՏԻՄ նոր ընտրությունների արդյունքում ընտրված համայնքի ղեկավարների վերաբերյալ
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ