27 սեպտեմբերի 1998թ.


Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ 1998թ. սեպտեմբերի 27-ին առաջին անգամ հանրապետությունում անց են կացվել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։
Ընտրություններն անցկացվել են «Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մասին» ԼՂՀ օրենքին համապատասխան։ ԿԸՀ որոշմամբ կազմավորվեցին 8 շրջանային (քաղաքային) և 223 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներ։
Հանրապետությունում ինքնաառաջադրվել են համայնքների ղեկավարների 414 և ավագանու անդամների 1350 թեկնածուներ։
1998թ. սեպտեմբերի 27-ին կայացած ընտրությունների արդյունքում հանրապետությունում ընտրվել են 195 համայնքի ղեկավար և 1248 ավագանու անդամ։

Հ/Հ Տեղական 
ինքնակառավարման
մարմինների ընտրություններ
ԼՂՀ համայնքների թիվը
 
Ընտրողների ընդհանուր թիվն ըստ ցուցակի Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած ընտրողների թիվը

%

Համայնքի ղեկավար

Ավագանու անդամներ

Համայնքի ղեկավարների կուսակցական պատկանելությունը

Ընդամենը Անց է կացվել  
ընտրություններ

թեկնածու

 ընտրվելէ 

թեկնածու

ընտրվելէ 

Ազատ հայրենիք

ԱԺԿ (ԺԱՄ)

ՀՅԴ

ԼՂ ԿԿ

Անկուսակց.

1.

   27 սեպտեմբերի  1998թ.

199

195 

86895  52311

60,2 

391

195

1280

1248

-

 -

 

-

  - 

 

 - 

2.

 5  սեպտեմբերի 2001թ.    

247

213

86525

53537

61,9

360

210

1550

1463

 -  

 

  - 

 

-

  -

 

 - 

 

3.

8   օգոստոսի 
 2004թ.  

241

199

88436

58885

66,6

391

199

1685

1437

-

53

21

9

116

4.

  14  հոկտեմբերի  2007թ   

227

162

89535

58087

 64,9 

292

162

1456

1133

2

38

16

2

104

 

5 18 սեպտեմբերի 2011թ. 227 148 93243 54697 58,66 213 142 1215 1072 2 25 14 - 101

 

 

 
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ