5 սեպտեմբերի 2001թ.


2001թ. սեպտեմբերի 5-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում անցկացվել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական՝ 2-րդ ընտրությունները։
Շրջանային (քաղաքային) ընտրական հանձնաժողովների որոշմամբ գրանցվել են համայնքների ղեկավարների 360, համայնքների ավագանու անդամների 1550թեկնածուներ։
Հանրապետության 86525 ընտրողներից քվեարկությանը մասնակցել են 53537 հոգի, որը կազմում է ընտրողների 61,9%-ը։
Կայացած ընտրությունների արդյունքներով հանրապետությունում ընտրվել են 210համայնքների ղեկավարներ և ավագանու 1463 անդամներ։
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ