ԿԸՀ աշխատակազմ


 

 

Գառնիկ Ավանեսյան                                  հեռ. +374 47 957559

ԿԸՀ վերահսկիչ-վերստուգիչ

ծառայության ղեկավար

 

 

Նարեկ Քամալյան                                       հեռ. +374 47 944309

ԿԸՀ նախագահի օգնական                        

 

 

Արմինե Գրիգորյան                                    հեռ. +374 47 957559

ԿԸՀ մամուլի քարտուղար

 

 

Լուսինե Սարգսյան                                     հեռ. +374 47 944255

ԿԸՀ գլխավոր հաշվապահ

 

 

Արմինե Սարգսյան                                     հեռ. +374 47 957559

ԿԸՀ գլխավոր մասնագետ

 

 

Տաթևիկ Միքայելյան                                 հեռ.+374 47 957559

ԿԸՀ առաջատար մասնագետ

 

 

Վիտալիա Սարգսյան                               հեռ.+374 47 944255

ԿԸՀ 1-ին կարգի մասնագետ

 

 

 

 
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ