(Հայերեն) Հաղորդագրություն ԱՀ տարածքային ընտրական նոր հանձնաժողովների կազմավորման վերաբերյալ

23.03.2021
ВЫБОРЫ

НАБЛЮДАТЕЛИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

МАТЕРИАЛЫ