ՏԻՄ – 8 սեպտեմբերի 2019 թ.
 Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կազմերը

 

Ստեփանակերտ                                                                 Մարտակերտ
Հադրութ                                                                                Մարտունի
Շուշի                                                                                      Քաշաթաղ
Ասկերան                                                                               Շահումյան

 


 

ԿԸՀ-ում հավատարմագրված ԶԼՄ-ներ

 


 

 Ընտրական տեղամասերը և տեղամասային կենտրոնները

 


 

Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` կենտրոնական գանձապետարան 915013004014 

 


 Տեղական  ինքնակառավարման մարմինների թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

 

.Թեկնածուի գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը
.Թեկնածուի գույքի եվ եկամուտների հայտարարագրի էլեկտրոնային ձևաթուղթը
.Նախընտրական հիմնադրամ կատարված մուծումների և դրանց օգտագործման հայտարարագրի էլեկտրոնային ձևաթուղթը

 


 

   Ընտրության նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը

  

 


ԼՂՀ  ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔՆԵՐ


ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ