Օգտակար հղումներ


ԼՂՀ Նախագահ
www.president.nkr.am

ԼՂՀ Ազգային ժողով

http://www.nankr.am/

ԼՂՀ կառավարություն

http://www.gov.nkr.am

ԼՂՀ դատական համակարգ

courtnkr.am

 

ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

http://www.elections.am/

Մերձդնեստրի Մոլդովական Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

http://www.cikpmr.com

 

ԼՂՀ Նախարարություններ

Արդարադատության նախարարություն
www.minjustnkr.am

Արտաքին գործերի նախարարություն
www.nkr.am

Առողջապահության նախարարություն
www.moh.nkr.am

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
www.mss.nkr.am

Էկոնոմիկայի նախարարություն

www.mineconomy.nkr.am  / www.karabakh.travel

Կառավարության աշխատակազմ

www.nkrcadastre.amwww.guyq.nkrgov.am

Գյուղատնտեսության նախարարություն
www.minagro.nkr.am

Կրթության , գիտության և սպորտի  նախարարություն

http://edu.nkr.am/    http://sport.nkr.am/

Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն
www.mc.am

Պաշտպանության նախարարություն
www.nkrmil.am

Քաղաքաշինության նախարարություն

http://mud.nkr.am/

Ֆինանսների  նախարարություն
www.minfin-nkr.am    www.tax.nk.am

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր մարմիններ

Ոստիկանություն
www.police.nkr.am

 

ԼՂՀ պետական կառավարման այլ մարմիններ

Դատախազություն
www.genprocnkr.am

Մարդու իրավունքների պաշտպան

http://www.ombudsnkr.am/

Վերահսկիչ պալատ

http://www.cocnkr.am/

Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

http://www.csc-nkr.net/

Ազգային վիճակագրական ծառայություն
www.stat-nkr.am

Հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողով
www.kargavorum.nkr.am
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ