10 դեկտեմբերի 2021թ


 

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կազմերը

 

Մարտունու շրջան

 

 

 


 

ԿԸՀ-ում հավատարմագրված ԶԼՄ-ներ

 

ՍԻՎԻԼՆԵԹ լրատվական կայք

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱՌԱԴԻՈԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՓԲԸ

ԱՐՑԱԽՊՐԵՍ լրատվական գործակալություն

 

 


 

ԿԸՀ-ում հավատարմագրված դիտորդներ

 

ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԿ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱԲ ՀԿ

 

 


 

Ընտրողների թիվն ըստ ԱՀ ոստիկանության 

 

առ 22. 10. 2021թ.

առ 30. 11. 2021թ.

 

 


 

Տեղեկատվություն քարոզչական պաստառներ փակցնելու համար համայնքներում առանձնացված անվճար տեղերի վերաբերյալ

 

Մարտունու շրջան

 

 


 

Տեղեկատվություն անվճար հիմունքներով տրամադրվող դահլիճների և այլ շինությունների վերաբերյալ

 

Մարտունու շրջան

 

 


 

Ընտրական տեղամասերը և տեղամասային կենտրոնները

 


 

Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների ընտրական գրավի մուծման հաշվեհամար` կենտրոնական գանձապետարան` 915013004014 

 


 

Տեղական  ինքնակառավարման մարմինների թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

 

.Թեկնածուի գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը

 

.Նախընտրական հիմնադրամ կատարված մուծումների և դրանց օգտագործման հայտարարագրի էլեկտրոնային ձևաթուղթը

 

 


 

Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումերի ժամանակացույց

 

 

 
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ