10 դեկտեմբերի 2021թ


 

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կազմերը

 

Մարտունու շրջան

 

 


 

ԿԸՀ-ում հավատարմագրված ԶԼՄ-ներ

 

ՍԻՎԻԼՆԵԹ լրատվական կայք

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱՌԱԴԻՈԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՓԲԸ

 

 


 

ԿԸՀ-ում հավատարմագրված դիտորդներ

 


 

Ընտրողների թիվն ըստ ԱՀ ոստիկանության 

 

առ 22. 10. 2021թ.

 


 

Տեղեկատվություն քարոզչական պաստառներ փակցնելու համար համայնքներում առանձնացված անվճար տեղերի վերաբերյալ

 

Մարտունու շրջան

 

 


 

Տեղեկատվություն անվճար հիմունքներով տրամադրվող դահլիճների և այլ շինությունների վերաբերյալ

 

Մարտունու շրջան

 

 


 

Ընտրական տեղամասերը և տեղամասային կենտրոնները

 


 

Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների ընտրական գրավի մուծման հաշվեհամար` կենտրոնական գանձապետարան` 915013004014 

 


 

Տեղական  ինքնակառավարման մարմինների թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

 

.Թեկնածուի գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը

 

.Նախընտրական հիմնադրամ կատարված մուծումների և դրանց օգտագործման հայտարարագրի էլեկտրոնային ձևաթուղթը

 

 


 

Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումերի ժամանակացույց

 

 

 
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ