CEC meetings, consultations


20.07.2012

(Հայերեն) Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է 19.07.2012 ԼՂՀ նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքները20.07.2012

(Հայերեն) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախօրեին ամփոփել է հուլիսի 19-ին կայացած նախագահական ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ 

19.07.2012

(Հայերեն) ՄՄՀ ԿԸՀ նախագահ Պ.Դենիսենկոյի հարցազրույցը ԼՂՀ Նախագահի ընտրությունների վերաբերյալ 

19.07.2012

Interview of the deputy of Uruguay Parliament Susana Pereira and member of the Committee of Armenian Court of South America Gevorg Dolmadzhyan concerning the elections of the President of the NKR 

19.07.2012

Interview of the adviser of the European Parliament Robert Stelzeln concerning the elections of the President of Nagorno Karabakh (Austria) 

19.07.2012

Interview of the deputies of the State Duma A.Balberov, I.Suharev concerning the elections of the President of the NKR 

19.07.2012

Opinions of the Russian observers on the elections of the President of the NKR 

19.07.2012

Interview of the deputy of Parliament of Canada Jim Karidzhianis concerning the elections of the President of the NKR 

19.07.2012

Мнения наблюдателей о президентских выборах 19.07.2012г. 

19.07.2012

Interview of the President of the International Expert Center for Electoral Systems A.Tsinker on the progress of the elections of the NKR President

ELECTIONS

OBSERVERS

INFORMATION
CENTER

MISCELLANEOUS