ԿԸՀ նիստեր | ԼՂՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով | Page 7


ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԴԻՏՈՐԴՆԵՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՅՈՒԹԵՐ