CEC meetings, consultations


05.09.2015

(Հայերեն) Երեկ տեղի է ունեցել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հերթական նիստը: Քննարկվել և սահմանվել են սեպտեմբերի 13-ին անցկացվելիք ԼՂՀ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների քվեաթերթիկների նմուշները

ELECTIONS

OBSERVERS

INFORMATION
CENTER

MISCELLANEOUS