Заседания ЦИК,совещание


05.09.2015

(Հայերեն) Երեկ տեղի է ունեցել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հերթական նիստը: Քննարկվել և սահմանվել են սեպտեմբերի 13-ին անցկացվելիք ԼՂՀ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների քվեաթերթիկների նմուշները

ВЫБОРЫ

НАБЛЮДАТЕЛИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

МАТЕРИАЛЫ