14.07.2021 թ. դրությամբ`
ըստ ԱՀ ոստիկանության կողմից տրամադրված տվյալների